Close

เครื่องประดับเสริมดวง

พลอยประจำวันเกิด วันอาทิตย์
คนเกิดวันอาทิตย์ ควรใช้เครื่องประดับ หรือ อัญมณีที่เป็น สีแดง เรียกว่า “รัตนาภรณ์”
สีของประจำวันเกิดที่ช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆ
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องบริวาร คนรักใคร่ คือ สีแดงสด, ส้ม หรือ ทับทิม
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอายุ คือ สีขาว, ขาวนวล เพชร หรือ ไข่มุก
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอำนาจ คือ สีชมพู, ม่วง, แดง ดำ หรือ โกเมน
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องร่ำรวย คือ สีเขียว, เขียวสด มรกต หรือ หยก
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องขยัน คือ สีแดงสด, ส้ม หรือ ทับทิม
เกิดวันอาทิตย์ เหมาะกับแหวนที่ทำจากทองแท้ เงินแท้หรือหยก จช่วยส่งพลังที่ดีออกมาช่วยเสริมอำนาจ วาสนา

พลอยประจำคนเกิดวันจันทร์
คนเกิดวันจันทร์ ควรใช้เครื่องประดับ หรือ อัญมณีที่มี สีเหลือง เรียกว่า “เศตาภรณ์”
สีของประจำวันเกิดที่ช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆ
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องบริวาร คนรักใคร่ คือ สีขาว, ขาวนวล ,เพชร หรือ ไข่มุก
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอายุ คือ สีชมพู, ม่วง, แดง ดำ หรือ โกเมน
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอำนาจ คือ สีเขียว, เขียวสด, มรกต หรือ หยก
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องร่ำรวย คือ สีดำ, ม่วง, เทา หรือ นิล
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องขยัน คือ สีน้ำเงิน หรือ ฟ้า
เหมาะกับแหวน ที่ทำจากทองคำ เงิน นาก โลหะผสม หรือหินสีต่างๆ ควรเป็นแหวนที่วงค่อนข้างผอม บาง
มีหัวแหวนเล็กๆ จึงจะเสริมดวงให้กับผู้ที่เกิดในวันจันทร์

พลอยประจำคนเกิดวันอังคาร
คนเกิดวันอังคาร ควรใช้เครื่องประดับ หรือ อัญมณีที่มี สีชมพู เรียกว่า “ตามภาภรณ์”
สีของประจำวันเกิดที่ช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆ
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องบริวาร คนรักใคร่ คือ สีชมพู, ม่วง, แดง, ดำ หรือ โกเมน
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอายุ คือ สีเขียว, เขียวสด,มรกต หรือ หยก
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอำนาจ คือ สีดำ, ม่วง, เทา หรือ นิล
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องร่ำรวย คือ สีเหลืองสด, แสด หรือ บุษราคัม
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องขยัน คือ สีน้ำเงิน, ฟ้า หรือ ไพลิน
เกิดวันอังคาร สามารถ ใส่แหวนได้ทุกแบบ แต่ไม่ควรเป็นแหวนที่มีลักษณะที่จะแตกหักได้ง่าย
หากเป็นแหวนที่ตัวแหวนหนาและมีหัวแหวนใหญ่ด้วยยิ่งดี เพราะจะช่วยนำพาความเจริญรุ่งเรืองให้เข้ามา

พลอยประจำคนเกิดวันพุธ กลางวัน
คนเกิดวันพุธ ควรใช้เครื่องประดับ หรือ อัญมณีที่เป็น สีเขียว เรียกว่า “อินทนิล” ได้แก่
สีของประจำวันเกิดที่ช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆ
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องบริวาร คนรักใคร่ คือ สีเขียว, เขียวสด, มรกต หรือ หยก
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอายุ คือ สีดำ, ม่วง, เทา หรือ นิล
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอำนาจ คือ สีเหลืองสด, แสด หรือ บุษราคัม
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องร่ำรวย คือ สีเขียวอ่อน, หมอก, เมฆ หรือ พลอยสีขุ่น
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องขยัน คือ สีแดงสด, ส้ม หรือ ทับทิม
เกิดวันพุธ กลางวัน เหมาะกับแหวนที่ทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทอง เงินหรือหยก ตัวแหวนควรพอดีกับนิ้ว
ไม่ควรหนาหรือบางจนเกินไป หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ หรือทำเป็นรูปเหลี่ยมๆ
เพราะจะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้

พลอยประจำคนเกิดวันพุธ กลางคืน
คนเกิดวันพุธ ควรใช้เครื่องประดับ หรือ อัญมณีที่เป็นสีเขียว เรียกว่า “อินทนิล”
สีของประจำวันเกิดที่ช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆ
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องบริวาร คนรักใคร่ คือ สีเขียวอ่อน, หมอก เมฆ หรือ พลอยสีขุ่น
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอายุ คือ สีน้ำเงิน, ฟ้า หรือ ไพลิน
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอำนาจ คือ สีแดงสด, ส้ม หรือ ทับทิม
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องร่ำรวย คือ สีขาว, ขาวนวล,เพชร หรือ ไข่มุก
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องขยัน คือ สีเขียว, เขียวสด,มรกต หรือ หยก
เกิดวันพุธ กลางคืน ให้สวมแหวนที่นิ้วมือข้างขวา สามารถสวมไดทั้งนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง
หรือจะใส่ที่นิ้วหัวแม่มือก็ได้เช่นกัน

พลอยประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี ควรใช้เครื่องประดับ หรือ อัญมณีที่เป็นสีส้ม หรือ สีแสด เรียกว่า “ปิตาภรณ์”
สีของประจำวันเกิดที่ช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆ
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องบริวาร คนรักใคร่ คือ สีเหลืองสด, แสด หรือ บุษราคัม
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอายุ คือ สีเขียวอ่อน, หมอก, เมฆ หรือ พลอยสีขุ่น
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอำนาจ คือ สีน้ำเงิน, ฟ้า หรือ ไพลิน
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องร่ำรวย คือ สีแดงสด, ส้ม หรือ ทับทิม
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องขยัน คือ สีชมพู, โกเมน หรือ เพทาย
เกิดวันพฤหัสบดี  เหมาะกับแหวนที่ทำด้วยวัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงิน หรือทองคำขาว ตัวแหวนจะพอดีกับนิ้ว
หรือจะใหญ่กว่านิ้วหน่อยก็ได้ หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ และควรจะมีประกายส่องสว่าง
ถึงจะสามารถเสริมพลังในด้านของความเจริญรุ่งเรืองได้

พลอยประจำคนเกิดวันศุกร์
คนเกิดวันศุกร์ ควรใช้เครื่องประดับ หรือ อัญมณีที่เป็นสีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน เรียกว่า “ปภัสราภรณ์”
สีของประจำวันเกิดที่ช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆ
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องบริวาร คนรักใคร่ คือ สีน้ำเงิน, ฟ้า หรือ ไพลิน
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอายุ คือ สีแดงสด, ส้ม หรือ ทับทิม
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอำนาจ คือ สีขาว, ขาวนวล, เพชร หรือ ไข่มุก
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องร่ำรวย คือ สีชมพู, ม่วง, แดง, ดำ หรือ โกเมน
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องขยัน คือ สีดำ, ม่วง, เทา หรือ นิล
คนเกิดวันศุกร์ เหมาะกับแหวนที่ทำด้วยวัสดุธรรมชาติ อย่าง ทองคำ เงิน หรือทำจากหิน
ตัวแหวนควรมีลักษณะเป็นแฟชั่น มีรอยหยักๆ หรือเป็นคลื่น หัวแหวนควรมีสีสัน หรือเป็นแหวนหลายหัวก็ได้
เพราะจะช่วยเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรือง

พลอยประจำคนเกิดวันเสาร์
คนเกิดวันเสาร์ ควรใช้เครื่องประดับ หรือ อัญมณีที่เป็นสีม่วง หรือ สีดำ เรียกว่า “กัณหาภรณ์”
สีของประจำวันเกิดที่ช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆ
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องบริวาร คนรักใคร่ คือ สีดำ, ม่วง, เทา หรือ นิล
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอายุ คือ สีเหลืองสด, แสด หรือ บุษราคัม
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องอำนาจ คือ สีเขียวอ่อน, หมอก, เมฆ หรือ พลอยสีขุ่น
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องร่ำรวย คือ สีร่ำรวย น้ำเงิน, ฟ้า หรือ ไพลิน
สีของอัญมณีที่เสริมดวงเรื่องขยัน คือ สีขาว, ขาวนวล, เพชร หรือ ไข่มุก
คนเกิดวันเสาร์ เหมาะกับแหวนที่ทำด้วย วัสดุธรรมชาติอย่าง ทองคำ เงิน หรือหิน ตัวแหวนควรมีความพอดีกับนิ้ว
หรือจะใหญ่กว่านิ้วนิดนึงก็ได้ หัวแหวนควรทำด้วยรัตนชาติแท้ แต่ควรจะมีสีที่ค่อนข้างเข้ม
จะสามารถเพิ่มพลังของความเจริญรุ่งเรืองได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *