Close

ในด้านโหราศาสตร์ ‘สี’ ถือเป็นสิ่งที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อชะตาชีวิต ส่งผลดีเรียกว่า ‘สีมงคล’ส่งผลร้าย เรียกว่า
‘สีอัปมงคล, สีกาลกิณี’ผู้ที่เกิดในวันต่าง ๆ บทความนี้จึงจะมาพูดถึงการเลือกใช้สีให้ถูกต้องกับวันต่างๆ
1. สีที่เป็น ‘บริวาร’หมายถึง สีที่จะได้เกี่ยวข้องอยู่ตลอด เป็นคนรอบข้าง ผู้ใต้บังคับบัญชา บุตร สามี ภรรยา
ที่ได้ข้องเกี่ยวกับแทบทุกวัน
2. สีที่เป็น ‘อายุ’หมายถึง สีที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ การใช้ชีวิต การสืบต่ออายุ
3. สีที่เป็น ‘เดช’หมายถึง สีที่ส่งเสริมเรื่องอำนาจวาสนาบารมี
4. สีที่เป็น ‘ศรี’หมายถึง สีที่ส่งเสริมความดีงาม โชคลาภ ความสำเร็จ มงคลชีวิต การได้สม ปรารถนา
5. สีที่เป็น ‘มูละ’หมายถึง สีที่ส่งเสริมความมั่นคงเรื่องต่างๆ เช่น ความมั่นคงแห่งทรัพย์พื้นฐาน การ ลงหลักปักฐาน
ความมั่นคงแห่งหน้าที่การงาน
6. สีที่เป็น ‘อุตสาหะ’หมายถึง สีที่มีอิทธิพลต่อความเพียรพยายาม การฟันฝ่าอุปสรรค ความเหนื่อย ยาก
ความมุ่งมั่น ความเครียด และความลำบากใจ
7. สีที่เป็น ‘มนตรี’หมายถึง สีที่ส่งเสริมการอุปถัมภ์ค้ำชู เสริมความรักเมตตาจากผู้ใหญ่ ให้การ ช่วยเหลือเกื้อกูล
ความสำเร็จ การได้ขั้นได้ตำแหน่งใหญ่โต
8. สีที่เป็น ‘กาลี’หรือ ‘กาลกิณี’ หมายถึง สีที่เป็นอัปมงคล ตัดรอนสิ่งดีงาม เป็นอุปสรรคปัญหา ความเจ็บ
ไข้ได้ป่วย ความลี้ลับ พลัดพราก ห่างไกล
สีประจำวันของแต่ละวัน
1.วันอาทิตย์ พระอิศวรได้ร่ายพระเวทให้ราชสีห์ 6 ตัวป่นเป็นผง จากนั้นจึงห่อด้วยผ้าสีแดง ประพรมด้วยน้ำอมฤต
จึงบังเกิดเป็น พระอาทิตย์ มีกายสีแดง
2.วันจันทร์ พระอิศวรได้ร่ายพระเวทให้นางฟ้า 15 นางกลายเป็นผงละเอียด จากนั้นจึงห่อด้วยผ้าสีเหลืองอ่อน
ประพรมด้วยน้ำอมฤต จึงบังเกิดเป็น พระจันทร์ มีกายสีเหลืองนวล
3.วันอังคาร พระอิศวรได้ร่ายพระเวทให้กระบือ (ควาย) 8 ตัวกลายเป็นผง จากนั้นห่อด้วยผ้าสีแดงหลัว
ประพรมด้วยน้ำอมฤต จึงบังเกิดเป็น พระอังคาร มีกายเป็นสีแก้วเพทายซึ่งมีสีชมพู
4.วันพุธ พระอิศวรได้ร่ายพระเวทให้พญาคชสาร (พญาช้าง) 17 เชือกกลายเป็นผง จากนั้นห่อด้วยผ้าสีเขียวใบไม้
ประพรมด้วยน้ำอมฤต จึงบังเกิดเป็น พระพุธ มีกายเป็นสีแก้วมรกตซึ่งมีสีเขียว
5.วันพฤหัสบดี พระอิศวรได้ร่ายพระเวทให้พระฤๅษี 19 ตนกลายเป็นผง จากนั้นห่อด้วยผ้าสีแสด
ประพรมด้วยน้ำอมฤต จึงบังเกิดเป็น พระพฤหัสบดี มีกายเป็นสีแสด
6.วันศุกร์ พระอิศวรได้ร่ายพระเวทให้พระโค (วัว) 21 ตัวกลายเป็นผง จากนั้นห่อด้วยผ้าสีน้ำเงิน
ประพรมด้วยน้ำอมฤต จึงบังเกิดเป็น พระศุกร์ มีกายเป็นสีคราม
7.วันเสาร์ พระอิศวรได้ร่ายพระเวทให้เสือ 10 ตัวกลายเป็นผง จากนั้นห่อด้วยผ้าสีดำหลัว ประพรมด้วยน้ำอมฤต
จึงบังเกิดเป็น พระเสาร์ สีกายสีดำหลัว หรือสีม่วง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *